Financiƫle informatie, links en rekenmodules
vrijdag 21 juni 2024

Hans Biesheuvel roept Tweede Kamer op 2 belastingvoorstellen te schr..

* MKB >
* Nieuws >
* Nieuwsbericht

Hans Biesheuvel roept Tweede Kamer op 2 belastingvoorstellen te schrappen

08 oktober 2012
Hans Biesheuvel roept Tweede Kamer op 2 belastingvoorstellen te schrappen

Hans Biesheuvel roept de Tweede Kamer op een tweetal maatregelen in het Belastingplan 2013 van tafel te schuiven. Door een van de maatregelen - de versterking van het fiscale bodemrecht - komt de kredietverlening aan het MKB verder onder druk te staan. In het Financieele Dagblad van vandaag
noemt Biesheuvel de plannen `onbegrijpelijk' en `onverstandig'.

Bodemrecht
Het bodemrecht geeft de fiscus het recht om zakelijke belastingen, zoals de loonbelasting en BTW, te verhalen op roerende zaken die op het perceel ("de bodem") van de ondernemer staan. Een kredietverlener kan eigenaar van die zaken zijn. Als bijvoorbeeld een roerende machine in een fabriek is
geleverd onder eigendomsvoorbehoud - de leverancier geeft de afnemer leverancierskrediet en blijft tot de betaling eigenaar - dan valt die machine binnen de reikwijdte van het bodemrecht. Betaalt de afnemer de machine niet op tijd, dan kan de leverancier de machine weghalen. Betaalt de
ondernemer de fiscus ook niet, dan kan bodembeslag worden gelegd. Is de fiscus eerder dan de leverancier, dan is de leverancier zijn machine kwijt.

Een in de praktijk gehanteerde oplossing is dat het perceel van de ondernemer aan de kredietverlener - dat kan ook een leasemaatschappij zijn - wordt verhuurd. De zaken staan dan niet meer op de bodem van de afnemer en vallen dan niet meer onder het bodemrecht. Een groot voordeel is dat de
zaken niet worden weggehaald en de onderneming kan worden voortgezet. De Hoge Raad heeft deze verhuurovereenkomsten onder voorwaarden goedgekeurd. Niettemin spreekt de staatssecretaris van Financien van "constructies" die bestreden moeten worden. Dat gebeurt door de kredietverlener te
verplichten aan de fiscus te melden dat hij van zijn recht gebruik gaat maken. Die heeft vervolgens 4 weken de tijd om te beslissen of wel/niet van het bodemrecht gebruik wordt gemaakt. Gevolg van deze meldingsplicht is dat de rechten van de kredietverleners geen waarde meer hebben. Het
gevolg: financieringskosten gaan stijgen, er moeten meer zekerheiden worden gegeven of financiering is niet meer mogelijk.

Beperking kostenaftrek hypothecaire leningen
Hoewel de aftrekbaarheid van de overige (d.w.z. niet-rente)kosten van geldleningen - afsluitprovisie, taxatiekosten en notariskosten - nu niet wordt beperkt, zou dat snel gerealiseerd kunnen worden. Bij ministeriele regeling - dus zonder tussenkomst parlement - zou de kostenaftrek kunnen
worden beperkt, zo blijkt uit het belastingplan. Hans Biesheuvel: "Als het nodig is om tot beperking over te gaan, dan moet dit openlijk via een wetsvoorstel en op basis van argumenten plaatsvinden. En niet via de achterdeur."

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning