Financiƫle informatie, links en rekenmodules
vrijdag 21 juni 2024

Leden Federal Reserve voor meer duidelijkheid over beleid

WASHINGTON (Dow Jones)--Veel leden van de Federal Reserve zijn voorstander van een meer expliciete uiteenzetting van de wijze waarop de centrale bank in de toekomst rentebesluiten neemt, blijkt uit de notulen van de meest recente bijeenkomst van de beleidscommissie Federal Open Market Committee (FOMC) die donderdag werden gepubliceerd.

Tijdens de bijeenkomst, die op 12 en 13 september gehouden werd, gaven de functionarissen van de Fed aan te verwachten de korte termijn rente in elk geval tot medio 2015 dichtbij 0% te houden, langer dan eerder aangegeven. De beschrijvingen die de Fed gebruikt - gekoppeld aan een specifieke datum op de kalender - lijken echter klaar om in de toekomst te veranderen.

Tijdens de meest recente bijeenkomst van de FOMC gaven "veel" functionarissen aan de voorkeur te geven aan taalgebruik "dat de economische factoren beschrijft die de commissie in overweging neemt bij rentebesluiten", blijkt uit de notulen.

Veel Fed-functionarissen stelden graag specifieke doelen voor de arbeidsmarkt en inflatie te willen gebruiken, maar erkenden dat overeenstemming over de exacte niveaus moeilijk zal zijn. Sommige functionarissen, zoals Chicago Fed-president Charles Evans, hebben gepleit voor handhaving van de korte termijn rente dichtbij 0% totdat de inflatie de 3% bereikt of de werkloosheid is gedaald tot onder de 7%, terwijl andere bezwaar hebben tegen deze doelen.

"De meeste deelnemers waren het erover eens dat het gebruik van numerieke drempels nuttig zou kunnen zijn voor het verschaffen van meer duidelijkheid over de voorwaardelijkheid van de guidance, maar waren van mening dat er nog meer gedaan moet worden om de communicatieve uitdagingen aan te pakken", staat in de notulen.

Als onderdeel van de agressieve inspanningen het economische herstel te stimuleren, gaf de Fed vorige maand tevens aan $40 miljard aan obligaties op te zullen kopen, totdat de arbeidsmarkt tekenen van aanzienlijke verbetering toont.

Uit de notulen blijkt dat de Fed-functionarissen onzeker waren over de effectiviteit van het obligatie-inkoopprogramma, maar van mening zijn dat ze de risico's onder controle zouden kunnen houden "aangezien de commissie aanpassingen aan de aankopen kan doen, indien nodig, in antwoord op de economische ontwikkelingen of veranderingen in de beoordeling van de effectiviteit en kosten."

Daarnaast gaf de centrale bank bij de vorige bijeenkomst voor het eerst aan van plan te zijn de monetaire versoepeling door te laten lopen zelfs tot na een versnelling van het herstel. Die nieuwe zin was erop gericht de "intentie tot ondersteuning van een sterker economisch herstel" van de FOMC te benadrukken, niet om te suggereren dat de Fed verwacht dat de economie zo lang zwak zal blijven, blijkt uit de notulen.

In hun economische vooruitzichten, verwachten de functionarissen van de Fed dat het tempo van de economische groei "in de komende kwartalen bescheiden blijft, maar in de periode 2013-2015 aan zal trekken."

Daarnaast blijkt uit de notulen dat de functionarissen risico's zien in de Europese schuldencrisis en in de onzekerheid over de begrotingsvooruitzichten in de VS.

- Door Kristina Peterson en Michael R. Crittenden , vertaald en bewerkt door Elco van Groningen; Dow Jones Nieuwsdienst; +31-20-5715200; elco.vangroningen@dowjones.com

Overig nieuws

Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning